kontaktujte nás
O NÁS: PROJEKT

1. Nastavenie konceptu

Stotožníme sa s vašim konceptom a to bude kľúčovým prvkom pri príprave vhodnej projekčnej stratégie

 • ZADEFINUJEME SI CIELE
 • Každá úloha by mala dosiahnuťsvoj cieľ. Ak je potrebné nájsť tie správne odpovede, ktoré umožnia dosiahnuť vytúžený výsledok, my ich nájdeme.

 • NASTAVENIE PRIORÍT
 • Ak pochopíme aké nastavenie konceptu je pre Vás najoptimálnejšie, potom sa súbor priorít stane dôležitým oporným bodom pri príprave Vášho projektu.

 • ŠETRENIE NÁKLADOV
 • Presvedčíme Vás, že naše znalosti skladových, výrobných a expedičných procesov sa stanú garanciou, ktorá nám umožní nachádzať ekonomicky dostupné riešenia.

 • KOMUNIKÁCIA
 • Bez osobných skúsenosti, vzdelávaniu sa a trávenia spoločného času v blízkostI profesionálov z oblasti HORECA, by nám neumožnilo stať sa aj Vašim hodnotným partnerom. Porozprávajme sa o tom…

2. Vyhotovenie návrhu

Len skvelý reštauračný dizajn sa stáva základom pre funkčný a hodnotný návrh

 • oboznámime sa s dispozičnými možnosťami projektu
 • zadefinujeme a určíme plošné členenie priestorov
 • vytýčime jednotlivé prípravné a pracovné zóny
 • do jednotlivých zón osadíme vhodné technológie
 • určíme vhodné úložné a hygienické priestory
 • rozoberieme do detailov každý centimeter
 • vdýchneme vášmu projektu život

3. Realizácia montáže

Najdrahší je čas

 • účasť na kontrolných dňoch je samozrejmosťou
 • zapisujeme a archivujeme úlohy pre spätnú kontrolu
 • priebežne vyhotovujeme fotodokumentáciu
 • umožníme preskladnenie technológií do doby expedície
 • zabezpečíme hladkú expedícia a osadenie v priestoroch
 • koordinácia profesií je kľúčová
 • dohliadame na celkový priebeh montáže
 • spíšeme protokol o nastavení každého zariadenia
 • odovzdáme čistú a funkčnú prevádzku

4. Školenie personálu

Odovzdanie návodov na použitie nie je koncom, ale začiatkom odborného zaškolenia

 • odovzdáme návody v elektronickej a tlačenej forme
 • zabezpečíme personálu jednoduchý prístupu ku návodom
 • zaškolíme obsluhu ku funkčnosti a použití inštalovaných zariadení
 • prizveme profesionálov ku jednotlivím pracovným úsekom
 • ponúkame školenie pre barmanov a baristov
 • ponúkame školenie prípravy SousVide a iných varných postupov
 • ponúkame školenie a ukážku práce s modernými varnými technológiami
 • spíšeme protokol o priebehu zaškolenia
 • pravideľne organizujeme preškolenia personálu

5. Servisné služby

Je to jednoduché, musí to len fungovať

 • rýchlosť pri riešení poruchy je podstatná
 • znalosť a skúsenosti sú kľúčové
 • prevencia je vždy lepšia ako liečenie
 • bez náhradných dielov sa nezaobídeme
 • moderné technológie nás spoja
 • použite vybavenie a zázemie nášho servisu
 • partnerstvo znamená že sme vždy nablízku
 • presvedčte sa osobne